• MAIL
社長ギャラリー

トップページ > ブログ > 社長ギャラリー

京都最古の禅寺 建仁寺

2019年02月20日

20190213建仁寺社長ギャラリー

2月に京都 建仁寺を訪れた時に描きあげました。